This website uses cookies to improve your experience.

Accept Privacy Policy

Đời hải tặc qua lời kể của báo chí

Chuyên tạo rung chuyển và tiếng vang. Vượt mọi rào cản, xuyên mọi biên giới.
Troy Ruhanen Named President and CEO of TBWA Worldwide
Troy Ruhanen Named President and CEO of TBWA Worldwide

Worldwide

Ruhanen succeeds Tom Carrol, who will remain as Chairman of TBWA Group