This website uses cookies to improve your experience.

Accept Privacy Policy

Lối Mòn Không

Còn Kho Báu

Thay vì đi theo những lối mòn cũ kĩ của văn hoá hay thị trường, chúng tôi phá tan chúng. Đón đầu các xu hướng tương lai, tiên đoán cách để nâng tầm thương hiệu, và tìm một phương thức để phá vỡ giới hạn của các lối mòn đó.

Xem

Phá Cách, Trong Quy Củ

Những lối tư duy kì lạ mà sáng tạo đã trở thành hệ thống, giúp các thương hiệu dễ dàng định vị bản thân trong xã hội.

Disruption Live

Biến chuyển thần tốc cùng xã hội

Disruption Live là một hệ thống xác định các "dòng đối lưu" văn hoá xung quanh thương hiệu của bạn. Chúng tôi theo dõi những dòng chảy này trong thời gian thực, sau đó lên chiến lược để tận dụng chúng. Vũ khí có thể là một Facebook post, một sự kiện, một chiến dịch PR, hoặc một sản phẩm mới - bất cứ cái gì phù hợp.

Bảng Tin Văn Hoá Hàng Ngày

Đối thủ cạnh tranh của chúng ta là xã hội. Và xã hội thì luôn chuyển động. Vì vậy, TBWA đã tạo ra Backs\ash, một tạp chí văn hoá. Hơn 11.300 hải tặc khắp thế giới nhận các bảng tin về văn hoá và xu hướng hàng ngày, giúp họ lồng ghép được các tin tức mới nhất vào sản phẩm sáng tạo của mình.

Tiên Tri Xu Hướng

Bình đẳng giới. Trào lưu tình nghĩa. Cách mạng công nghệ. Đây là 3 trong số hơn 50 vấn đề xã hội chúng tôi theo dõi để phán đoán xu thế thị trường.
Download the Edges