This website uses cookies to improve your experience.

Accept Privacy Policy

BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN MÀ MỌI NGƯỜI LUÔN CẢM THẤY NGẠI KHI NÓI ĐẾN

Thách thức: Nhận thức của công chúng về ung thư vú ở Việt Nam đã từng khá thấp và cũng chưa phải là điều ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Nghiên cứu phát hiện rằng nhiều người vẫn nghĩ ung thư vú chỉ xảy ra một số người nhất định và ‘không phải tôi’. Hơn nữa, người Việt ngần ngại nói về bất cứ điều gì khó chịu họ tin rằng nếu nói ra thì điều đó sẽ xảy ra với họ. Đối với ung thư vú cũng vậy.

 

Cách tiếp cận: Hãy nói về ung thư vú nhưng lại không nói về ung thư vú. Để làm được như vậy, công ty đã tạo ra một biểu tượng chiến dịch mạnh mẽ ( . )( . ) cho phép câu chuyện về ung thư vú được nói đến. Điều này chính là điểm bắt đầu chiến dịch ‘We Care for Her’, với nhiều giai đoạn.

 

Kết quả:
– 450 triệu lần hiển thị truyền thông
– 4.000 phụ nữ Việt Nam đã chủ động kiểm tra
– 1.000.000 lượt xem video của chiến dịch
– Phó Chủ tịch đã tham dự cuộc diễu hành Pink
– We Care For Her đã trở thành một nghiên cứu điển hình tại trường đại học quốc gia
– Thành công tạo ảnh hưởng cho Bộ Y tế để tiết kiệm một khoản đặc biệt cho ung thư vú HER2 + trong Luật Bảo hiểm Y tế