This website uses cookies to improve your experience.

Accept Privacy Policy

HIỆU QUẢ TRONG TRUNG TÂM DỮ LIỆU ĐÃ CHÍNH THỨC “KHỞI ĐỘNG”

Bối cảnh: 
Trong những năm gần đây, do việc áp dụng di động các dịch vụ kỹ thuật số ngành càng lớn, đã tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ của các trung tâm dữ liệu ở Việt Nam. Do đó, đây bài toán thực sự cho các doanh nghiệp địa phương khi lựa chọn vị trí, bố trí thiết kế cho bất kỳ trung tâm dữ liệu nào; nếu không, chi phí thiết lập vận hành của việc cài đặt như vậy thể dễ dàng tiêu hao toàn bộ các khoản tiết kiệm từ việc tập trung hóa việc lưu trữ xử dữ liệu. Họ không chỉ cần một giải pháp trung tâm dữ liệu toàn diện, họ còn cần thông tin về tính trạng hoạt động hiện tại của trung tâm dữ liệu, cũng như các đặc điểm chính của trung tâm dữ liệu trong tương lai. 
 
Nhiệm vụ: Hội thảo “Ngày giải pháp CNTT năm 2015” do Schneider Electric BizTequila tổ chức. Công ty được giao nhiệm vụ vấn cho người thuyết trình về nội dung liên quan đến khu vực quản cuộc thảo luận giữa báo chí địa phương với đại diện của Schneider. Sáng kiến này nhằm thúc đẩy: 
Thúc đẩy sự lãnh đạo của Schneider Electric đối với các trung tâm dữ liệuvới các giải pháp trung tâm dữ liệu xanh, kinh doanh thông minh, tiến đến tương lại. 
Nhấn mạnh sức mạnh của Schneider Electric trên thị trường trung tâm dữ liệu địa phương bằng cách liên tục cập nhật danh mục đầu hiện đạiđáp ứng nhu cầu kinh doanh tại địa phương cho phép tăng trưởng. 
 
Kết quả: 
– Schneider Electric dẫn đầu SOV trong lĩnh vực trung tâm dữ liệuthời điểm đang diễn ra kết thúc hội thảo 
– 40 tin bài bao gồm phủ cả sóng truyền hình các bài viết chuyên sâu trên các phương tiện lớn các phương tiện tập trung về công nghệ 
Hội thảo đã tạo sở cho Schneider tiếp cận các đối tác tiềm năng của mình trong cả lĩnh vực nhân chính phủ.