This website uses cookies to improve your experience.

Accept Privacy Policy

BUILD ON US – 20 NĂM NỀN TẢNG KIẾN TẠO

TỔNG QUAN
Lễ Kỷ Niệm\ Kết Cấu\ Tháng 10 năm 2016\ Khách Sạn Intercontinental Hồ Chí Minh
Bachy Soletanche Việt Nam là công ty con của Soletanche Bachy (Pháp) – công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng và công nghệ ngầm.

THỬ THÁCH
BSV muốn đánh dấu kỷ niệm mốc 20 năm tại Việt Nam bằng một sự kiện ấn tượng để chúc mừng chặng đường cũng như bày tỏ sự cảm ơn kích của công ty với các đối tác và các vị lãnh đạo.

Ý TƯỞNG & THỰC HIỆN
Lấy cảm hứng từ nền tảng phát triển của BSV, chủ đề ” BUILD ON US – 20 NĂM NỀN TẢNG KIẾN TẠO” đã được chọn để làm chủ đề của chương trình. Sự kiện được thiết lập để hồi tưởng lại sứ mệnh và hành trình 20 năm của BSV. Khoảng khắc đánh dấu của bộ phim kỷ niệm 20 năm, là sự kết hợp giữa bài múa đương đại tương tác với màn hình và ánh sáng kể lên câu chuyện của BSV một cách ấn tượng và phù hợp nhất. Trên sân khấu và màn hình, một họa sỹ sẽ vẽ bức tranh chân dung được tạo nên từ cát và lửa để tôn vinh các nhà lãnh đạo của BSV.

THÀNH TỰU

Với sự kết hợp của kịch bản chương trình và những màn trình diễn ấn tượng. Để hoàn thành đúng thời hạn là sự nỗ lực rất lớn của tất cả mọi người, quá trình sản xuất và sắp đặt đều được hoàn thiện trong 24 giờ. Với sự thể hiện chuyên nghiệp đó đã được công nhận và cảm kích trong thư cảm ơn của BSV.