This website uses cookies to improve your experience.

Accept Privacy Policy

Tiêu Thị Chiêu Phương

Giám đốc Phòng Truyền thông, TBWA\ Tequila

Chiêu Phương mang đến 12 năm kinh nghiệm trong truyền thông doanh nghiệp, truyền thông thương hiệu, quản lý sự kiện, cho các khách hàng quốc tế trên các ngành công nghiệp đa dạng. Một số khách hàng chị đã xử lý trong những năm qua
  

  • FMCG: FrieslandCampina Việt Nam, Unilever, Vinamilk,…
  • Công nghệ, ICT: Samsung, Intel, Microsoft, Motorola,…
  • Tài chính: Western Union,…

 Chị Phương đã chứng tỏ khả năng của mình trong quá trình quản lý khủng hoảng (Bệnh viện FV trong trường hợp của Mai Trung Kiên, FrieslandCampina Việt Nam…) 

Chị Phương cũng có quan hệ thân thiện với người của báo chí và hiểu sâu sắc về truyền thông ở Việt Nam. 

Chị Phương đã bắt đầu cuộc hành trình cho công việc truyền thông từ năm 2005 tại Galaxy Communications. Năm 2016, chị chuyển sang vai trò là một khách hàng và giữ vị trí Quản lý Tiếp thị cho Maison JSC. Tháng 10 năm 2017, chị đã trở lại với cuộc sống agency và giữ vị trí chủ chốt trong PR Team của Tequila.