This website uses cookies to improve your experience.

Accept Privacy Policy

Nguyễn Kim Chi

Giám đốc Nội vụ, TBWA\GroupVietnam

Kim Chi tham gia Tập đoàn TBWA\Group Việt Nam năm 2010 với vai trò Giám đốc Tài chính, điều hành các bộ phận kế toán, tài chính, và pháp lý. Là một thành viên của ban Giám đốc và là một Cổ đông, chị là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong các chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.  

 

Năm 2012, chị chính thức trở thành Giám đốc Nội vụ của TBWA\Group Việt Nam, điều hành các phòng ban và quyết định chiến lược kinh doanh để phát triển công ty.
 

 

Trước khi gia nhập Tập đoàn TBWA\Group Việt Nam, chị là đồng sáng lập Giám đốc Tài chính của BIZ Group – một agency Việt. Chị đã giúp phát triển BIZ Group từ một agency nhỏ địa phương thành một tập đoàn bao gồm 3 agency với dịch vụ đa dạng. 

#####